fredag 30. mars 2012

Tribal Inspired Headdress - using rythm and repetition

I sketched down my ideas, and took mye faveourite elements from each of them and put them in the final product.

I put toghether feathers and attached them to these stick-like tubes.
Then I embroidered a self-designed pattern on the fabric.

And continued with attaching the feathers in a rythmic pattern.

I added to long pieces of fabric to the back to have something to tie the headdress together with.

Then I attached the last two feathers to the front for the final touches.

And this is the finished product.

søndag 11. mars 2012

Rytme og bevegelse

Trykk og foto ved Hønefoss vgs har akkurat avsluttet fotooppgave. Ved hjelp av fotoapparatet har de vært på jakt i sine omgivelser for å finne utsnitt med fokus på bevegelse og rytme. Begrepene kunne forsterkes i motivet ved bruk av Digital bildebehandling. Her ser du noen eksempler:video

torsdag 19. januar 2012


Elever i 2BLA ved Lier vgs har i uke 3 hatt et gruppearbeid med tema
RYTME OG BEVEGELSE

Oppgave
DEKORER og LEK med utdelt bord.

OVER? UNDER? I GJENNOM? RUNDT?    
Eksperimenter med ulike teknikker og materialer.                                                                                                                                          
Bruke visuelle virkemidler i arbeidet med hovedfokus på RYTME OG BEVEGELSE Velg en farge og en form som skal dominere i gjennom hele arbeidet. Tenk komposisjon for et blomsterarbeid. Hva skal til for å oppnå en god helhet? Hva skaper spenning? Bordet skal kunne flyttes etter når det er ferdig.Students in 2BLA at Lier vgs (High School Level) had in week 3 a group assignment with the theme:
Rhythm and Movement.   
Task
Decorate and play with assigned tables.
Over? Under? Through? Around?
Experiment with different techniques and materials.
Use visual measures in the work with main focus on Rhythm and Movement. Choose a color and a shape which will be the main part though the work. Think about the composition for a flower arrangement. What does it take to achieve a good overall? What creates excitement? The table should be able to be moved after it’s finished.mandag 5. desember 2011

2 IUA Hfs. vgs. Montering

Der var vi kommet til sannhetens øyeblikk og bannerne skal monteres på stedet, i kantinen. Veggen vi har valgt trenger absolutt til noen fargeinnslag. For øyeblikket står det en liten utstilling på stedet. Denne skal fjernes etterhvert, men vi velger å lage en montasje som forholder seg til utstillingen slik den står i dag.There were we at the moment of truth and the banners will be mounted in the cafeteria. The wall we have chosen, really need some colour. At the moment there is a small exhibition there. This will be removed, but we chose to make an assembly which relates to the exhibition as it is today.   


Høyt å flyve dypt å falle

Modige elever - ikke redd for høyder, nei.

Her var det veldig mange konsulenter du...


Ferdig resultat - Rytme og bevegelse

tirsdag 15. november 2011

2 IUA Hønefoss vgs - Arbeidet skrider fremoverTrekkfugler ?

Bannerprosjektet skrider videre - arbeidssomme og flinke elevers innsats gjør at fremdriften ligger en dag foran skjema og vi har snart lift off med montering i kantinen. Mye god læring i å jobbe i full størelse.


2 IUA Hønefoss VGS (High school level) – The work progresses migratory birds?
The banner project is progressing – industrious and good students’ efforts mean that progress is a day before schedule and we soon have lift off with assembling in the school canteen. A lot of good learning to work in full size.


Trekkfugler ?fredag 11. november 2011

2 IUA Hønefoss vgs - Oppstart ryme og bevegelse

Da er vi igang og har startet opp et prosjekt med klassen vår. Oppdraget er dekor til kantineveggene på skolen, elevene skal produsere bannere som spennes fra tak til gulv - tema er bevegelse - og elevene står fritt til å tolke dette inn i sitt design. De arbeider sammen i grupper på to elever og så langt går arbeidet fremover med liv og lyst. Mye ny læring og kanskje også befriende å ta skrittet fra arbeid i liten skala og modell til den virkelige verden i 1:1 ?


2 IUA – Hønefoss vgs (high school level) – Start-up rythm and motion

We have now started a project with our class. The mission is decor to the cafeteria walls on our school, the students are going to produce banners that will be stretched from the ceiling to the roof – the theme is motion – and the students are free to interpret this in their design. They work in groups with two students on each group and so far the work has been done with great involvement.  A lot of new learning and maybe also liberating to take the step from work in small scales and models to the a size in the real world 1:1?